فناوری های دریایی سلامت و زیبایی

شرکت ما مفتخر است دانش فنی تولید طیف وسیعی از محصولات طبیعی جهت حفظ  سلامت و بهداشت  پوست را با تکیه بر فناوریهای دریایی به کمک تیم تحقیق و توسعه توانمند متشکل از پژوهشگران دانشگاهی و صنعتگران موفق این حوزه ایجاد نماید.

برخی فناوریهای در اختیار بدین قرار می باشد:

* فناوری تولید انواع ماسکهای طبیعی پوست بر پایه میکروالگ و سایر ارگانیسمها و میکروارگانیسمهای دریایی

* فناوری ساخت انواع شامپوها، لوسیونها و کرمهای آرایشی طبیعی و طبیعی پایه به کمک فرآوری آلگهای بومی و استاندارد

* فناوری های متکی بر شخصی سازی محصولات بر اساس سفارش مشتری

* فناوریهای زیستی برای تکمیل زنجیره تامین فناوریهای مورد نیاز از جمله فناوریهای متکی بر مخمر، پروبیوتیک و زیست توده های طبیعی دیگر مورد استفاده در صنعت سلامت و زیبایی