ماسک لایه بردار طبیعی دریایی

ماسک لایه بردار طبیعی دریایی – گیاهی یکی از راه حل های طبیعی لایه برداری و کاهش ضخامت لایه مرده پوست می باشد. این مهم با تامین آنزیم های طبیعی مورد نیاز عملیات پیلینگ و همچنین سایش مکانیکی پوست توسط مواد طبیعی گیاهی موجود در ماسک بدست می آید.

به دلیل تامین مواد مورد نیاز پوست، همزمان با عملیات لایه برداری، نتایج چشمگیری از تداوم مصرف این ماسک بصورت کاملا” طبیعی و سازگار، در طول مدت استفاده از این ماسک لایه بردار بی نظیر حاصل خواهد شد.