ماسک روشن کننده طبیعی پوست

پوست با گذشت زمان با دریافت نور، تغییرات در مواد مغذی، نوسانات بیلیروبین خون، قرار گرفتن در معرض نور خورشید، رنگدانه های حاضر در مواد غذایی، دریافت بیش از حد برخی ریزمغذی ها مانند ویتامینA ، یون منگنز و مس، و تغییرات فلور میکروبی پوست، سلولهای پوستی به مرور دچار تیرگی و تغییر رنگ می گردند.

ماسک روشن کننده پوست طبیعی دریایی یک محصول طبیعی است که با تامین کیلات کننده ها و آنتی اکسیدان های طبیعی باعث بهبود رنگ و شفافیت پوست شده و لطافت فوق العاده ای به پوست می بخشد. به دلیل استفاده از توده های زیستی پری بیوتیک، شرایط فلور میکروبی پوست بهبود یافته که نقش مهمی در افزایش زیبایی و روشنی پوست دارد. به علت خواص لایه برداری ضعیف برخی توده های زیستی موجود در ماسک روشن کننده طبیعی، سرعت و کیفیت مناسبی در روشن سازی پوست قابل دستیابی است.